VUV Vatu (Vanuatu)

Time series Description Direct download Data basket
BBEX3.A.VUV.EUR.CA.AA.A04 Exchange rates for the euro in Vanuatu / EUR 1 = VUV ... (buying) CSV
SDMX-ML
BBEX3.A.VUV.EUR.CA.AB.A04 Exchange rates for the euro in Vanuatu / EUR 1 = VUV ... (selling) CSV
SDMX-ML
BBEX3.A.VUV.EUR.CA.AC.A04 Exchange rates for the euro in Vanuatu / EUR 1 = VUV ... (middle) CSV
SDMX-ML