BHD Bahraini dinar (Bahrain)

Time series Description Direct download Data basket
BBEX3.M.BHD.EUR.CA.AA.A01 Exchange rates for the euro in Bahrain / EUR 1 = BHD ... (buying) CSV
SDMX-ML
BBEX3.M.BHD.EUR.CA.AB.A01 Exchange rates for the euro in Bahrain / EUR 1 = BHD ... (selling) CSV
SDMX-ML
BBEX3.M.BHD.EUR.CA.AC.A01 Exchange rates for the euro in Bahrain / EUR 1 = BHD ... (middle) CSV
SDMX-ML