OffenMarkt Tender Operations-System (OMTOS) Dokumentation, Version 1.1